สิ่งที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์

ากเว็บไซต์ knowthenet ได้ให้ข้อแนะนำ ที่ควร และไม่ควรทำ บนออนไลน์ เช่น อย่าเปิดเผยอะไรบนออนไลน์กับคนแปลกหน้า  บนอินเทอร์เน็ตเป็นโลกของการแบ่งปัน แต่ต้องให้เกียรติในการอ้างอิงถึงผลงานของผู้อื่น อย่าใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ซึ่งในทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงการตะโกนใส่หน้ากัน เหล่านี้ เป็นต้น ติดตามอ่านได้จากภาพ Manners Matter Infographic นี้


Knowthenet presents Manners Matter

Knowthenet presents Manners Matter the online Netiquette Do’s and Don’ts infographic.

รายการอ้างอิง:
Manners Matter Be a Better Digital Citizen.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2558. จาก http://www.knowthenet.org.uk/infographic/be-careful-trolling-can-happen-anyone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s