การค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ต เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

ในการเขียนบทความขึ้นเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต มักจะมีภาพประกอบเนื้อหา แต่การนำภาพมาใช้ประกอบนั้น ต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพที่ปลอดภัยที่สุดคือ ภาพที่ถ่ายเอง หรือสร้างขึ้นมาเอง หรือถ้าจะใช้ภาพที่มีการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ต้องทราบวิธีในการค้นหาภาพทีมีการเผยแพร่แบบสาธารณะหรือเป็น public domain หรือ creative commons สามารถอ่านรายละเอียดการค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

หนังสืออมตะ

รายชื่อหนังสือที่ถูกเลือกว่าดีที่สุดในแต่ละยุค มักจะมีหนังสืออมตะจากอดีตรวมอยู่ด้วย คำว่า อมตะ ความหมาย เป็นที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดี พูดง่ายๆ ว่าเป็นหนังสือที่ไม่วันตาย อ่านได้ทุกยุคสมัย แล้วลักษณะใดที่เข้าข่ายเป็นหนังสืออมตะ จุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว ได้กล่าวถึง หนังสืออมตะมีลักษณะสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

 1. เป็นหนังสือที่อ่านกันอย่างกว้างขวางมากที่สุด
  หนังสืออมตะไม่ได้เป็นหนังสือแค่ปีหรือสองปี และไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือขายดีในยุคสมัยที่พิมพ์เผยแพร่ด้วย เช่น Illiad ของ โฮเมอร์ หรือหนังสือของเชคสเปียร์
 2. เป็นหนังสือที่คนทั่วๆ ไปอ่านได้ ไม่ใช่ประเภทอวดภูมิรู้
  เป็นหนังสือที่เขียนให้คนทั่วๆ ไปอ่านเข้าใจ ไม่ใช่เขียนเพื่อให้นักวิชาการอ่านเท่านั้น เช่น เรื่อง Element of Geometry ของ ยูคริด (Euclid) ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องศึกษาคณิตศาสตร์มาก่อน เพราะหนังสือของเขาเป็นเรื่องของการแนะนำเรขาคณิต
 3. เป็นหนังสือที่ไม่มีวันล้าสมัย
  หนังสืออมตะจะไม่มีวันล้าสมัยโดยแนวความคิด ความเห็น หรือกฎของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใครที่อ่านสุนทรพจน์ของ Demosthenes และจดหมายของ Cicero หรือบทความของBacon และ Montaigne ใจความหลัก คือ ความไม่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความหมกมุ่นของมนุษย์ในเรื่องสุข ความยุติธรรม คุณความดี และสัจธรรม
 4. เป็นหนังสือที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย
  สามารถอ่านได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในเนื้อหาสาระเลย เช่น กัลลิเวอรผจญภัย โรบินสัน ครูโซ เด็กๆ อ่านได้ด้วยความสนุกสนาน แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถอ่านได้แต่อาจจะสัมผัสถึงความงามของหนังสือต่างกัน
 5. เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ตามความเป็นจริง
  เป็นหนังสือที่มีส่วนช่วยสร้างแนวความคิดเบื้องต้นให้แก่คนอ่าน หนังสืออมตะจึงมีอิทธิพลมากที่สุดในด้านการศึกษา
 6. เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ไม่มีทางแก้ของชีวิตมนุษย์
  เพราะยังมีความลึกลับอีกมากมายที่ความรู้และความนึกคิดของมนุษย์ยังไม่สามารถอธิบายได้

รายการอ้างอิง
จุรีรัตน์ ผ่องแผ้ว. อะไรคือหนังสืออมตะ? วารสารโดมทัศน์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2523) : 28-31.

คำถามแรกของวัน ตื่นเช้ามาแล้วอยากทำอะไร

บทความ เรื่อง คำถามแรกของวัน น่าสนใจค่ะ เขียนโดย  คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผอ.สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขียนในประชาชาติธุรกิจ เล่าเรื่อง ผู้บริหารองค์กรแห่งหนึ่งคุยกับลูกน้อง หลังจากฟังไปซักพัก ผู้บริหารได้ถามคำถามหนึ่งขึ้นมาว่า “ตื่นเช้ามา คุณมีความรู้สึกอยากทำอะไร อยากเปลี่ยนแปลงโลก อยากสร้างของ อยากทำการค้า หรือมีความอยากจะรู้เรื่องอะไรลึก ๆ เป็นพิเศษ”

ถ้าตื่นมาอยากเปลี่ยนแปลงโลก อยากเปลี่ยนแปลงอะไรรอบตัว ทางที่คุณน่าจะพัฒนาต่อคือ Leadership

ถ้าคุณตื่นมาแล้วอยากสร้างอะไร สนุกกับการหาสตางค์ อยากขยายอาณาจักร มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองสร้าง ก็น่าจะพัฒนาไปในทาง Entrepreneurship

ถ้าคุณตื่นมาแล้วอยากรู้อะไรลึก ๆ ประเภทแฟนพันธุ์แท้ กระหายอยากได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลา ก็น่าจะพัฒนาไปในทางที่เป็น Expert

อ่านต่อเลยค่ะ ที่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428380214

รายการอ้างอิง

ธนา เธียรอัจฉริยะ. คำถามแรกของวัน. ประชาชาติธุรกิจ สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428380214

การบรรยายของเด็กอัจริยะ เด็กชายธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี

เด็กชายธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี 1 ใน 15 คน เด็กอัจฉริยะของโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชิญไปบรรยาย เรื่อง  Smart Learning, Smart Learners – Khon Kaen University July 2014

ทั้งลีลาการพูด เนื้อหาที่สื่อสาร ข้อมูลเพียบ เทคนิค ฯลฯ สุดยอดจริงๆ มี 3 ตอน

ตอนที่ 1/3  https://youtu.be/46YbCMsDwXM?

ตอนที่ 2/3   https://youtu.be/ZenhsgwcWcI?

ตอนที่ 3/3 https://youtu.be/S27sWUvTD-I?

พูดแบบ TED

พูดแบบ TED หรือ Talk like TED : The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds ได้มาจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ รีบอ่าน แต่กว่าจะอ่านจบก็ล่วงเลยมาหลายวันเหมือนกัน เพราะอ่านๆ หยุดๆ อ่านข้ามๆ ก็ไม่ได้ เพราะมีเรื่องผลการวิเคราะห์จากผู้เขียนที่นำเสนอเข้ามาประกอบ ทำให้ต้องอ่านและทำความเข้าใจไปอย่างช้า

พูดแบบ TED

พูดแบบ TED

พูดแบบ TED เขียนโดย คาร์ไมน์ แกลโล (Carmine Gallo) ภาษาไทยแปลโดย พลอยแสง เอกญาติ สรุปถึงเคล็ดลับการพูดในที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ โดยวิเคราะห์การนำเสนอการพูดของ TED กว่า 500 ชุด และพูดคุยกับผู้พูดของ TED ที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งยังสัมภาษณ์นักประสาทวิทยา นักจิตวิทยา และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารชั้นนำระดับโลกเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใด แนวคิดซึ่งเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบเหล่านี้ถึงได้มีความสำคัญ สรุปได้ว่า การนำเสนอที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ TED มีองค์ประกอบร่วมกัน 9 ประการ Continue reading

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนแล้วนะคะ

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวเรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่” หรือ “Librarianship the next generation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

ในการจัดประชุมวิชาการปีนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับรูปแบบในการจัดประชุมวิชาการ โดยจัดในรูปของ workshop เพื่อแนะนำและถ่ายทอดเครื่องมือต่างๆ ที่น่าสนใจในการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เครื่องมือและพัฒนาทักษะต่างๆ ในการบริหารจัดการห้องสมุด  ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากการผ่านหลักสูตรอบรมด้วยค่ะ

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ โครงการประชุมวิชาการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์