การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนแล้วนะคะ

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวเรื่อง “คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่” หรือ “Librarianship the next generation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

ในการจัดประชุมวิชาการปีนี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรับรูปแบบในการจัดประชุมวิชาการ โดยจัดในรูปของ workshop เพื่อแนะนำและถ่ายทอดเครื่องมือต่างๆ ที่น่าสนใจในการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้บรรณารักษ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้เครื่องมือและพัฒนาทักษะต่างๆ ในการบริหารจัดการห้องสมุด  ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากการผ่านหลักสูตรอบรมด้วยค่ะ

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ โครงการประชุมวิชาการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s