คำถามแรกของวัน ตื่นเช้ามาแล้วอยากทำอะไร

บทความ เรื่อง คำถามแรกของวัน น่าสนใจค่ะ เขียนโดย  คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ผอ.สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขียนในประชาชาติธุรกิจ เล่าเรื่อง ผู้บริหารองค์กรแห่งหนึ่งคุยกับลูกน้อง หลังจากฟังไปซักพัก ผู้บริหารได้ถามคำถามหนึ่งขึ้นมาว่า “ตื่นเช้ามา คุณมีความรู้สึกอยากทำอะไร อยากเปลี่ยนแปลงโลก อยากสร้างของ อยากทำการค้า หรือมีความอยากจะรู้เรื่องอะไรลึก ๆ เป็นพิเศษ”

ถ้าตื่นมาอยากเปลี่ยนแปลงโลก อยากเปลี่ยนแปลงอะไรรอบตัว ทางที่คุณน่าจะพัฒนาต่อคือ Leadership

ถ้าคุณตื่นมาแล้วอยากสร้างอะไร สนุกกับการหาสตางค์ อยากขยายอาณาจักร มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองสร้าง ก็น่าจะพัฒนาไปในทาง Entrepreneurship

ถ้าคุณตื่นมาแล้วอยากรู้อะไรลึก ๆ ประเภทแฟนพันธุ์แท้ กระหายอยากได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลา ก็น่าจะพัฒนาไปในทางที่เป็น Expert

อ่านต่อเลยค่ะ ที่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428380214

รายการอ้างอิง

ธนา เธียรอัจฉริยะ. คำถามแรกของวัน. ประชาชาติธุรกิจ สืบค้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1428380214

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s