การใช้คอนเทนต์ในแต่ละ GEN

BuzzStream และ Fractl ได้สำรวจคนมากกว่า 1,200 คนจาก 3 generation คือ กลุ่ม Millennials (คนที่เกิดในช่วงปี 1981-1997) Gen X (คนที่เกิดในช่วงปี 1965-1980) และ Baby Boomers (คนที่เกิดช่วงปี 1946-1964) ผลปรากฎว่า

 1. ไม่น่าเชื่อเลยว่า คนยุค Baby Boomers ให้เวลาในการใช้คอนเทนต์ออนไลน์มากกว่า คนกลุ่ม Gen X และ Gen Y ซะอีก ร่วมๆ 25 ชั่วโมง
 2. กลุ่ม Gen Y จะใช้คอนเทนต์ผ่าน mobile มากถึง 52 เปอร์เซ็นต์
 3. เนื้อหาที่อ่านทุกกลุ่มอ่านมาก คือ บทความจากบล็อก รูปภาพ และคอมเมนต์
 4. Platform ที่ใช้ในการแชร์มากที่สุด คือ Facebook และ YouTube

ดูผลการสำรวจได้จาก infographic นี้  Continue reading

อลัน ทัวริง (ALAN TURING) บุคคลสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้เขียนบทความเรื่อง มรดก อลัน ทัวริง ซึ่่งเมื่อไม่นานมานี้ มีหนังเรื่อง The Imitation Game ได้กล่าวถึง อลัน ทัวริง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ อลัน ทัวริง มีผลงานเด่นๆ ได้แก่

 • เครื่องจักรทัวริง (TuringMachine) มีรูปร่างคล้ายเครื่องอ่านเทปยาวๆและอ่าน หรือเขียนตัวอักษรที่อยู่บนเทปทีละตัวไปเรื่อยๆ (ลองดูหน้าตาและเรื่องราวของเครื่องจักรทัวริง ได้ที่ http://aturingmachine.com/)
 • การทดสอบของทัวริง (Turing Test) เป็นการทดสอบว่าคอมพิวเตอร์บีมีสติปัญญาชาญฉลาดใกล้เคียงมนุษย์หรือไม่

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/327527 รายการอ้างอิง ธงชัย โรจน์กังสดาล. มรดอของทัวริง. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/327527

ทักษะห้าอันดับแรกที่จำเป็นสำหรับบรรณรักษ์

5 ทักษะ ที่บรรณารักษ์จำเป็นต้องมี ได้แก่

 1. Information Curation
 2. In-Depth, High Value Research
 3. Digital Preservation
 4. Mobile Environment
 5. Collaboration, Coaching and Facilitation

ติดตามรายละเอียดในเรียบเรียงเป็นภาษาไทยได้ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=17329 หรืออ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ http://lac-group.com/blog/2013/08/06/top-five-skills-required-for-librarians-today-tomorrow/

กรุงเทพฯ ติด 1 ใน 10 THE MOST POPULAR CITY IN THE WORLD FOR TOURISTS

จากเว็บไซต์  http://i100.independent.co.uk/article/london-named-the-most-popular-city-in-the-world-for-tourists–WkW_xWGT6ex ได้เผยแพร่เมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไป  1 ใน 10 เมืองมีกรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 2

รายการอ้างอิง
London named the most popular city in the world for tourists. Retrieved 6 June 2015 from http://i100.independent.co.uk/article/london-named-the-most-popular-city-in-the-world-for-tourists–WkW_xWGT6ex

การทำงานแบบมะเขือเทศ (โพโมโดโระ)

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้ส่งบทความ เรื่อง  การใช้มะเขือเทศช่วยทำงานในยุคไอที เป็นเทคนิค Pomodoro คือ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 25 นาที และหยุดพัก 5 นาที ดังนั้น ในเวลา 1 ชั่วโมง เราจะทำงานสองช่วงเวลา และหยุดพักสองครั้ง การตั้งใจจดจ่อทำงานอย่างเต็มที่สลับการหยุดพัก ทำให้สมองได้พักผ่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ