กรุงเทพฯ ติด 1 ใน 10 THE MOST POPULAR CITY IN THE WORLD FOR TOURISTS

จากเว็บไซต์  http://i100.independent.co.uk/article/london-named-the-most-popular-city-in-the-world-for-tourists–WkW_xWGT6ex ได้เผยแพร่เมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไป  1 ใน 10 เมืองมีกรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 2

รายการอ้างอิง
London named the most popular city in the world for tourists. Retrieved 6 June 2015 from http://i100.independent.co.uk/article/london-named-the-most-popular-city-in-the-world-for-tourists–WkW_xWGT6ex

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s