๒๙ กรกฎาคม “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอรัฐบาลเพื่อจัดตั้ง “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นวันสำคัญของภาษาไทย เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปัญหาการใช้คำไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๕ ซึ่งแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยเป็นอย่างมาก และเนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ การจัดตั้ง ” วันภาษาไทยแห่งชาติ” จึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านภาษาไทย และกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยร่วมใจใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง Continue reading

การประมวลผลข้อมูลหนังสืออนุสรณ์งานศพ

มานึกๆ ดู Collection หนังสืองานศพ หรือ หนังสืออนุสรณ์งานศพ นอกเหนือจากใส่ข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงหนังสือแล้ว เช่น ชื่อผู้เสียชีวิต คำสำคัญที่เกี่ยวก้บเนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือ ห้องสมุดมักจะลงคำว่า หนังสืออนุสรณ์งานศพ เอาไว้ด้วย เพื่อจะได้เป็นการรวม Collection หนังสือประเภทนี้เอาไว้ ในบางแห่งมีการเพิ่มชื่อเรื่อง โดยการลงว่า อนุสรณ์งานศพ แล้ววงเล็บต่อท้ายด้วยชื่อผู้เสียชีวิต ดังตัวอย่าง อนุสรณ์งานศพ (กลีบ มหิธร, ท่านผู้หญิง) เพื่อที่ว่าเมื่อค้นด้วยชื่อเรื่องว่า อนุสรณ์งานศพ (ด้วยประมาณเอาว่า ผู้คนส่วนใหญ่เมื่อนึกถึงหนังสืองานศพ หรือหนังสืออนุสรณ์งานศพ น่าจะนึกถึงด้วยคำง่ายๆ และสั้นๆ ว่า อนุสรณ์งานศพ) หนังสืออนุสรณ์งานศพ จะแสดงผลออกมาทั้งหมดพร้อมชื่อผู้เสียชีวิต ดังตัวอย่าง

  • อนุสรณ์งานศพ (ก.ศ.ร. กุหลาบ)
  • อนุสรณ์งานศพ (ก.สุรางคนางค์)
  • อนุสรณ์งานศพ (กนก สามเสน, คุณหญิง)
  • อนุสรณ์งานศพ (กระเษียร ศรุตานนท์, พล.ต.อ.)
  • อนุสรณ์งานศพ (กล่อมจิตต์ พลายเวช)
  • อนุสรณ์งานศพ (โกวิท วรพิพัฒน์)
  • อนุสรณ์งานศพ (ขจร สุขพานิช)
  • อนุสรณ์งานศพ (ไข่มุกด์ ชูโต, คุณ)
  • อนุสรณ์งานศพ (คณิศร์ พุกกะณะสุต)
  • ฯลฯ

Continue reading

หนังสือชุด สามเกลอ ยุคที่เป็น PDF

หนังสือชุดสามเกลอ

หนังสือชุดสามเกลอ

หนังสือชุด สามเกลอ (หรือ พล นิกร กิมหงวน) ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อน ซึ่งก็คือ ผู้ใหญ่วัย 40 ขึ้นไปกระมัง จะรู้จักเป็นอย่างดี แต่ก็ไม่แน่ใจว่า เด็กรุ่นหลังอาจจะมีการตามๆ อ่านก็ได้  มีผู้ส่งเว็บหนังสือสามเกลอเป็น PDF มาให้ ในเว็บแจ้งว่า เกิดจากความเสียสละของสมาชิกชมรมนักอ่านสามเกลอมากมายหลายท่าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เพื่อนๆ ทุกคนได้อ่านสามเกลอตอนที่หาซื้อไม่ได้ในปัจจุบัน  เสียดายที่เด็กๆ ตามอ่านตลอด เพราะอ่านแล้วมีฮากับมุขตลกของ ป. อินทรปาลิต แต่ไม่ได้เก็บไว้เลย คงต้องมาอ่าน และมารื้อความฮา แบบสมัยก่อนจากที่นี่อีก

นอกจากจะได้อ่านหนังสือชุดสามเกลอแล้ว เว็บนี้ ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับชุดสามเกลอ เกร็ดความรู้สามเกลอ ฯลฯ มีของเยอะเลย ติดตามอ่านได้ที่ http://samgler.org/yahoo/PDF/

ซอฟต์แวร์ประกอบชิ้นส่วนกระดาษคืนเป็นเอกสารแบบเดิมได้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุของสำนักงานคณะกรรมาธิการสหพันธ์ด้านการเก็บรักษาบันทึกประวัติศาสตร์ของกระทรวงข่าวกรองอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มีเรื่องการสืบประวัติผู้คน ส่วนหนึ่งพูดถึงเรื่องการพยายามทำลายเอกสารช่วงก่อนสงครามสิ้นสุด โดยการย่อยเป็นริ้ว ๆ แต่สมัยนี้มีซอฟต์แวร์ที่สามารถนำเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบคืนเป็นเอกสารดั้งเดิมได้ ข่าวสั้น ๆ แต่ทำให้คิดถึงระบบในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ใช้เครื่องย่อยหนังสือแล้วเป่าผ่านกล้องเพื่อไปประกอบกลับเป็นต้นฉบับเดิมด้วยซอฟต์แวร์ นิยายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว คือ เรื่อง Rainbows End แต่งโดย Vernor Vinge หนังสือเรื่องนี้แต่งในปี ค.ศ. 2006 และได้รับรางวัล Hugo (Hugo Award for Best Novel) นิยายยอดเยี่ยม ประจำปี ค.ศ. 2007 หน้า 117-119 มีผู้รู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง สามารถติดตามอ่านที่เคยเขียนไว้แล้วที่ https://supapornhuang.wordpress.com/2014/07/24/scanning/

50 หนังสือดี แนะโดย 50 นักธุรกิจทั่วโลก

คุณพชร พูลเพิ่ม ได้รวบรวมหนังสือ 50 เล่ม จากนักธุรกิจ 50 คนที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พลาดไม่ได้แม้แต่เล่มเดียว”  ลองสำรวจดูนะคะ ว่าเคยอ่านเล่มไหน ต้องตามอ่านอีกกี่เล่ม ที่นักธุรกิจแนะให้อ่าน หลายเล่มมีเป็นภาคภาษาไทยแล้วด้วยค่ะ  Continue reading

หนังสืออนุสรณ์งานศพ (เล่มแรก) ที่มี QR Code

ผู้เขียนไปร่วมไว้อาลัยและได้รับหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของคุณหมอ ทวีทอง กออนันตกูล ผู้เขียนได้เคยเป็นทีมงานเล็กๆ ที่ร่วมงานเครือข่ายห้องสมุดของคุณหมอ ที่คุณหมอตั้งใจช่วยให้ห้องสมุดของโรงพยาบาล ซึ่งไม่สามารถมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยตนเอง ด้วยความที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็น admin หรือด้วยความที่งบประมาณในการต้องมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือเซิร์ฟเวอร์เองนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง ในช่วงนั้นจะพบคุณหมอบ่อยๆ เพราะคุณหมอลงมือทำงานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการทำงานจากคุณหมอหลายๆ อย่าง รวมทั้งคุณหมอก็เป็นห่วงสุขภาพของพวกเราอยู่เสมอๆ

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

อ่านหนังสืองานศพของคุณหมอ สมกับเป็นบทเรียนความรู้จากผู้ล่วงลับ เพราะส่วนแรก เป็นประวัติและผลงาน ส่วนที่สอง เป็นบทความที่น่าสนใจ ประกอบด้วย UCHA ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ใช้งานง่ายที่คุณหมอทวีทอง พัฒนาขึ้นเองและเผยแพร่ให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เขียนใช้อยู่ค่ะ ชอบมาก สนใจติดตามได้ที่ http://ucha-db.com นอกจากนี้ มีบทความทางการแพทย์ได้แก่ หลอดลมพิการ อธิบายหลักการทำงานของหลอดลม ประวัติหน่วยตรวจหลอดลม ณ สถาบันโรคทรวงอก และความผิดปกติทางปอดชนิดใหม่ที่ทีมแพทย์สถาบันโรคทรวงอกเป็นผู้ค้นพบ (PALLADA) Continue reading

ขายหนังสือ (?)

เมื่อสองวันก่อน วงการห้องสมุด (ไทย) ตกเป็นข่าวดังเลยทีเดียว ที่มีห้องสมุดมหาวิยาลัยแห่งหนึ่ง โละหนังสือ วารสารออกจากห้องสมุด และขายให้กับร้านหนังสือเก่า มีผู้รักหนังสือเก่า แห่กันมาซื้อกันไปมากมาย จนเป็นที่เลื่องลือและเข้าหู ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ผู้ที่ทราบเรื่องได้แต่สงสัยว่า ทำไมห้องสมุดจึงขายหนังสือดีๆ หนังสือหายาก วารสาร ออกไปแบบนั้น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เป็นข่าวได้ออกมาชี้แจงภายหลังว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด น่าจะขนย้ายผิด และกำลังสอบสวนต่อไป

ห้องสมุดจะได้หนังสือเข้ามาด้วยวิธีการซื้อ การขอรับบริจาค การแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นๆ  หนังสือที่ได้มาด้วยการซื้อ อยากที่จะมีการถอนออกหรือเอาออกจาห้องสมุด เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินงบประมาณ ต้องมีการตั้งกรรมการ ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเอาออกกัน แต่อาจจะใช้พิจารณาเอาออกจากชั้นหนังสือที่ให้บริการที่เป็นปัจจุบัน  (มักจะดูจากสถิติการยืมเป็นหลักว่าในช่วง 2-5 ปี มีการถูกยืมออกไปหรือไม่ ช่วงปี อาจจะขึ้นอยู่กับห้องสมุดแต่ละแห่ง) เพื่อให้มีแต่หนังสือที่ทันสมัย และยังมีการใช้อยู่  (ด้วยเหตุที่ชั้นหนังสือเต็ม การจะเก็บหนังสือทุกเล่มจึงย่อมเป็นไปไม่ได้) แต่ก็มักจะนำไปเก็บไว้ในชั้นเก็บหนังสือ หรือที่มักจะเรียกว่า Stack หรือห้องสมุดบางแห่งอาจจะมีคลังเก็บหนังสือหรือเช่าพื้นที่เก็บหนังสือ เพราะรายการหนังสือเหล่านี้ไม่ได้ถอนออกจากระบบ จะยังปรากฏว่าอยู่ในชั้นเก็บหนังสือหรือคลังเก็บ ถ้ามีผู้ต้องการใช้ จะสามารถร้องขอให้ห้องสมุดนำออกมาให้บริการได้ การที่ห้องสมุดไม่ถอนออกจากห้องสมุด มีหลายสาเหตุ เป็นการซื้อด้วยเงินงบประมาณ เป็นหนังสือที่ไม่ทันสมัยก็จริงแต่อาจเป็นหนังสือคลาสสิคในสาขาวิชานั้นๆ  เป็นต้น Continue reading

ทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อย ให้ได้มาก

ทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อย ให้ได้มาก โดย โยะชิโอะ ยะซุดะ แปลโดย โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์ เสนอแนวคิดในการ “ทิ้ง” บางอย่าง แม้ว่ามันจะยังคงมีความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์กลับมาที่ดีกว่า 100 เท่าตัว

ทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อย ให้ได้มาก

ทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อย ให้ได้มาก

ผู้เขียนแบ่งข้อคิดในการทิ้งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 เวลา ตอนที่ 2 เงิน ตอนที่ 3 คน ตอนที่ 4 สามัญสำนึก แต่ละตอนแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ อีกประมาณ 5-10 เรื่อง ที่ชวนให้คิด ชวนให้ทิ้ง

ขอยกตัวอย่าง เรื่องที่ให้ชวนให้ทิ้ง เรื่องเวลา คือ เรื่องขยันไม่ถูกจุด พยายามไม่ถูกทาง ชีวิตก็ย่ำอยู่ที่เดิม แค่เห็นชื่อก็พอจะรู้ว่า ทำงานไม่ถูกทาง เพราะยังมีความคิดเดิมอยู่ว่า ต้องขยันทำงานทุ่มเทเวลา เพื่อจะทำงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้งานมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ความขยัน หรือความพยายามไม่ใช่เรื่องดี แต่ควรต้องทิ้งวิธีการทำงานที่เหมือนกับคนอื่น แล้วหันมาคิดหาวิธีใหม่ๆ ที่จะสร้างผลงานให้ได้มากกว่าเดิม เพราะมัวแต่ทุ่มเทเวลา จนไม่มีเวลามาพิจารณากระบวนการงานทำงานที่ให้แตกต่างจากคนอื่น และเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าคนอื่น

แค่เรื่องแรกก็รู้สึกโดน (ใจ) ยังมีอีกหลายเรื่องหลายตอน น่าติดตามอ่านค่ะ  ในเมื่อสิ่งที่เก็บไว้มากมายไม่พาคุณไปถึงไหน จะดีกว่าไหมถ้าลองทิ้งไปสัก 1 อย่าง เพื่อแลกกับชีวิตที่ดีขึ้นเป็น 100 เท่า! (ข้อความจากปกหลัง)

รายการอ้างอิง
โยะชิโอะ ยะซุดะ. ทิ้ง 1 ให้ได้ 100 ทิ้งน้อย ให้ได้มาก แปลโดย โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์. กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558.