หนังสืออนุสรณ์งานศพ (เล่มแรก) ที่มี QR Code

ผู้เขียนไปร่วมไว้อาลัยและได้รับหนังสืออนุสรณ์งานศพ ของคุณหมอ ทวีทอง กออนันตกูล ผู้เขียนได้เคยเป็นทีมงานเล็กๆ ที่ร่วมงานเครือข่ายห้องสมุดของคุณหมอ ที่คุณหมอตั้งใจช่วยให้ห้องสมุดของโรงพยาบาล ซึ่งไม่สามารถมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยตนเอง ด้วยความที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็น admin หรือด้วยความที่งบประมาณในการต้องมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติหรือเซิร์ฟเวอร์เองนั้น มีค่าใช้จ่ายสูง ในช่วงนั้นจะพบคุณหมอบ่อยๆ เพราะคุณหมอลงมือทำงานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้แนวคิด และวิธีการทำงานจากคุณหมอหลายๆ อย่าง รวมทั้งคุณหมอก็เป็นห่วงสุขภาพของพวกเราอยู่เสมอๆ

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

หนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณหมอทวีทอง

อ่านหนังสืองานศพของคุณหมอ สมกับเป็นบทเรียนความรู้จากผู้ล่วงลับ เพราะส่วนแรก เป็นประวัติและผลงาน ส่วนที่สอง เป็นบทความที่น่าสนใจ ประกอบด้วย UCHA ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ใช้งานง่ายที่คุณหมอทวีทอง พัฒนาขึ้นเองและเผยแพร่ให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้เขียนใช้อยู่ค่ะ ชอบมาก สนใจติดตามได้ที่ http://ucha-db.com นอกจากนี้ มีบทความทางการแพทย์ได้แก่ หลอดลมพิการ อธิบายหลักการทำงานของหลอดลม ประวัติหน่วยตรวจหลอดลม ณ สถาบันโรคทรวงอก และความผิดปกติทางปอดชนิดใหม่ที่ทีมแพทย์สถาบันโรคทรวงอกเป็นผู้ค้นพบ (PALLADA)

แต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นว่าเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ในหนังสืออนุสรณ์งานศพเล่มนี้ คือ มี QR Code เมื่อใช้สมาร์ทโฟนส่องจะเห็นข้อความดังนี้  (ข้อมูลใน QR code มีข้อมูลตาม link นี้ค่ะ http://kaewgb.com/tawetong/)

20150716-Taweethong1

20150716-tawetong

หนังสืออนุสรณ์งานศพของคุณหมอทวีทอง น่าจะเป็นหนังสืออนุสรณ์งานศพเล่มแรกทีมี QR Code (เท่าที่ผู้เขียนเคยพบนะคะ) บันทึกผลงาน รูปภาพ กำหนดการต่างๆ อาจจะเป็นความคิดในการทำหนังสืออนุสรณ์งานศพแบบใหม่ต่อไปในอนาคต

ขอระลึกถึงคุณหมอทวึทอง กออนันตกูล ด้วยความเคารพยิ่ง

รายการอ้างอิง
ทวีทอง กออนันตกูล – สิ่งประดิษฐ์ ศูนย์ FOB และ ระบบ UCHA.  กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ์, 2558.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s