พบต้นฉบับโน้ตเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์

ผู้อำนวยการห้องสมุด นาย James Procell  แห่ง  University of Louisville, Kentucky พบโน้ตเพลงซึ่งเป็นลายมือต้นฉบับ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นฉบับของเพลง Happy Birthday จากหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย โดยระบุว่า โน้ตเพลงดังกล่าว ชื่อ Good Morning to All คล้ายกับเพลง Happy Birthday จนแทบจะเป็นเพลงเดียวกัน ทั้งนี้โน้ตเพลงที่เชื่อว่าเป็นต้นฉบับนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเพลงเด็กที่ประพันธ์โดย Mildred Hill และตีพิมพ์ในปี 2436  ก่อนจะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยในปี 2493  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ National treasure found: Early version of ‘Happy Birthday’ song discovered at UofL

James Procell โชว์โน้ตเพลง Good Morning to All

James Procell โชว์โน้ตเพลง Good Morning to All

คลิกดูวิดีโอ The Story Behind the Happy Birthday Song

รายการอ้างอิง
King, Niki. (2015). National treasure found: Early version of ‘Happy Birthday’ song discovered at UofL. Retrieved 5 Sep 2015, from http://louisville.edu/uofltoday/campus-news/national-treasure-found-early-version-of-happy-birthday-song-discovered-at-uofl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s