อ่านหนังสือได้ขึ้นรถเมล์ฟรี

โรมาเนียรณรงค์ให้ชาวเมืองหันมารักการอ่าน ด้วยการให้ผู้โดยสารที่พกหนังสือขึ้นไปอ่านบนรถเมล์ได้นั่งรถฟรี ความคิดนี้มาจาก นายวิกเตอร์ ไมรอน ซึ่งเคยเสนอต่อนายกเทศมนตรี นายเอมิล บอค ที่ไม่เก็บค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่อ่านหนังสือ แต่หลังจากนั้น 1 ปี ความฝันของนายวิกเตอร์ ก็เป็นความจริง แม้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ไม่เก็บค่าโดยสารระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2015 ก็ตาม แต่ถึงไม่ฟรี ก็ต้องอ่านจริงมะ

รายการอ้างอิง

Miron,Victor. Romanian City Gives Free Bus Rides To Passengers Who Read Books Inside. Retrived 4 Oct 2015 from http://www.boredpanda.com/travel-by-book-in-cluj-napoca-readers-travel-for-free/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s