มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2558

เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นครั้งที่ 5 มีภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 25 เรื่องได้แก่

 1. ภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่ 1] [พ.ศ. 2461]
 2. เด็กซนสมัย ร.7 [พ.ศ. 2470 – 2475]
 3. พันท้ายนรสิงห์ พ.ศ. 2493
 4. ทหารไทยไปเกาหลี [พ.ศ. 2494 – 2495]
 5. มรดกพระจอมเกล้า (HERITAGE FROM KING MONGKUJ) พ.ศ. 2497
 6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวช [พ.ศ. 2499]
 7. โฆษณาพระเครื่องฉลอง 25 พุทธศตวรรษ [พ.ศ. 2500]
 8. ทะโมนไพร [พ.ศ. 2502]
 9. การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลและผู้นำทางทหารจนถึงล้มป่วยและอสัญกรรมของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ [พ.ศ. 2506]
 10. ยุทธนา-ศิริพร YUTHANA UND SIRIPON MONCH AUF ZEIT [พ.ศ. 2506]
 11. สายเลือดเดียวกัน (THE SPREAD OF KINSHIP) [พ.ศ. 2509-2511]
 12. ชู้ พ.ศ. 2515
 13. วัยตกกระ พ.ศ. 2521
 14. เงาะป่า พ.ศ. 2523
 15. ประชาชนนอก (ON THE FRINGE OF SOCIETY) พ.ศ. 2524
 16. เพื่อน-แพง (PUEN-PAENG) พ.ศ. 2526
 17. ด้วยเกล้า พ.ศ. 2530
 18. บ้านผีปอบ 2 พ.ศ. 2533
 19. เรื่องตลก 69 (6ixtynin9) พ.ศ. 2542
 20. บางระจัน (BANG-RAJAN The legend of the Village Warriors) พ.ศ. 2543
 21. สุริโยไท (THE LEGEND OF SURIYOTHAI) พ.ศ. 2544
 22. 15 ค่ำ เดือน 11 (MEKHONG FULL MOON PARTY) พ.ศ. 2545
 23. องค์บาก (ONG-BAK) พ.ศ. 2546
 24. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (SHUTTER) พ.ศ. 2547
 25. รักแห่งสยาม (THE LOVE OF SIAM) พ.ศ. 2550

บทความที่เกี่ยวข้อง  มรดกภาพยนตร์ของชาติ

รายการอ้างอิง

กระทรวงวัฒนธรรม. วธ.ประกาศขึ้นทะเบียน มรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 จาก http://www.m-culture.go.th/index.php/th/2013-06-21-06-56-5/2013-06-07-04-39-31/ข่าวทั่่วไป-รายการ/item/วธประกาศขึ้นทะเบียน-มรดกภาพยนตร์ของชาติ-ประจำปี-58.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s