ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ 2 แอป ใช้ภาษาไทยง่ายแค่ปลายนิ้ว

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เปิดตัวแอปฟลิเคชัน 2 โปรแกรม คือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการพัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” แอปพลิเคชันทั้ง 2 โปรแกรมนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile

ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตยสถานเดิม)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.mobiledict
iOS 8+
https://itunes.apple.com/th/app/royal-society-mobile-royal/id1038341496?mt=8
iOS 7
https://itunes.apple.com/th/app/royal-society-mobile-royal/id1038352657?mt=8
Windows
https://www.microsoft.com/…/store/apps/royal-s…/9nblggh1zh2x

อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.readandwrite&hl=th
iOS
https://itunes.apple.com/th/app/royal-society-mobile-read/id1038352969?mt=8
Windows
https://www.microsoft.com/…/apps/read-and-write/9nblggh5xrfp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s