มาทำความรู้จักกับ Single Internet Gateway

การรวมศูนย์ระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ Single Gateway เป็นข่าวดังในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผศ. ดร. เกริก ภิรมย์โสภา จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลที่อาจเกิดขึ้นในมุมมองต่างๆ  ได้แก่ ด้านความมั่นคง   ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และความเร็วของระบบเครือข่าย ติดตามอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นได้ที่   http://www.dailynews.co.th/it/353066

รายการอ้างอิง

เกริก ภิรมย์โสภา. หากประเทศไทยมีทางออกอินเทอร์เน็ตทางเดียว (Single Internet Gateway). สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/353066

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s