จาก ILS มาเป็น LSP

ถ้าในวงการห้องสมุด บรรณารักษ์ หรือนักเอกสารสนเทศ ที่ต้องทำงานกับฐานข้อมูลบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จะคุ้นเคยกับคำว่า ILS ซึ่งย่อมาจากคำว่า Integrated Library System เป็นอย่างดี แต่ระบบ ILS ถูกออกแบบมาให้จัดการกับ printed materials ทั้งๆ ที่ งบประมาณ 80% เทไปเพื่อรับ eletronic materials แต่บรรณารักษ์ยังคงใช้เวลาส่วนมากไปกับการทำงานเกี่ยวกับ paper materials เพราะระบบ ILS ไม่มีระบบสนับสนุน e-colletion เช่น License management / Authentication (ระบบควบคุมการเข้าใช้) / สถิติการใช้งาน

LSP หรือ Library Services Platforms คือ การบริหารจัดการ resources ได้ครอบคลุมกว่า กล่าวคือ

  • ทรัพยากรหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะหนังสือ กระดาษ
  • มี metadata
  • มี business rule เช่น license ต้องต่อเมื่อไร เล่มนี้ให้ยืมได้พร้อมกันสามครั้ง ฯลฯ
  • มีระบบงาน (Workflow) ทั้งในส่วน acquisition ของ printed materials และ eletronic materials

LSP จึงเป็นระบบใหม่ ตอนนี้ที่เริ่มเห็นออกมา เช่น

เก็บความจาก

Breeding, Marshall. Balancing the Management of Electronic and Print Resources. Retrieved  20 July 2014 from http://www.infotoday.com/cilmag/jun14/Breeding–Balancing-the-Management-of-Electronic-and-Print-Resources.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s