ส่งพัสดุเกิน 2 กก. ต้องแสดงบัตรประชาชน

นานมาแล้วไม่เคยไปส่งพัสดุทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง วันนี้มีเวลาว่างจัดแจงหอบพัสดุซึ่งไม่ทราบหรอกว่ามีน้ำหนักเท่าไร ไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ ใส่กล่องบรรจุเรียบร้อย ถึงตอนชั่งน้ำหนัก พนักงานบอกว่าเกิน 2 กิโลกรัม ขอให้แสดงบัตรประชาชน เล่นเอางง แต่ด้วยความที่ไม่ได้มาไปรษณีย์เองนานแล้ว ก็เลยอยากทราบเหตุผลถึงการขอให้แสดงบัตรประชาชนถ้าพัสดุที่ส่งเกิน 2 กิโลกรัม และขอดูรายละเอียดเพราะอยากทราบเหตุผลจริงๆ พนักงานก็น่ารักค่ะ ให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องของการป้องกันยาเสพติด และทำท่าจะลุกไปหยิบ (คาดว่าจะเป็นเอกสาร) แต่เราเกรงใจ เพราะลูกค้าก็มารอกันอยู่เต็ม เลยขอบคุณ ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ด้วยความอยากรู้ ต้องมาหาข้อมูลดู พบว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย เพิ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นี้เอง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับได้แก่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ  และ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s