Li-Fi

คุยกันในกลุ่ม Line เรื่อง Li-Fi ที่มีความแรงมากกว่า Wi-Fi เลยขอเอามาแบ่งปันบางส่วนค่ะ Li-Fi เป็นการส่งข้อมูลทางแสง สามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า Wi-Fi  100 เท่า สามารถใช้หลอด led  ในบ้านเป็นตัวส่งข้อมูลได้  และใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้กันทั่วไปเป็นทั้งภาครับสัญญาณ และชาร์ทอุปกรณ์ไปพร้อมๆ กัน ในกลุ่มส่ง link เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นมา 2 link ค่ะ wiki/Li-Fi และ https://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_optical_communication#Extending_the_Useful_Distance  และดูสาธิต Li-Fi โดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นภาครับและจ่ายไฟพร้อมๆกัน  https://www.ted.com/talks/harald_haas_a_breakthrough_new_kind_of_wireless_internet

ยูเนสโก ยกย่อง 2 คนดี เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องคนไทย 2 คน ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9 มี.ค. 2559

2. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาลในปี 2560

ตั้งแต่ปี 2505 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น/เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยรวม 27 รายการ 

รายการอ้างอิง
นงศิลินี โมสิกะ. ประกาศยกย่อง 2 คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก. สืบค้นเมื้อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/409.html

รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก

100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2559).  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก http://puey-ungphakorn.org/

หุ่นยนต์ มีหลายแบบ (จัง)

เผอิญช่วงนี้ได้ยินกระแสข่าวภาพยนตร์เรื่องสตาร์วอรส์ : อุบัติการณแห่งพลัง (Star Wars: The Force Awakens) จะเข้าฉายประมาณเดือนธันวาคม ภาพยนตร์ที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวนำ ตัวประกอบ มีมากมายหลายเรื่องทีเดียว แต่เราก็จะเหมารวมเรียกว่า หุ่นยนต์ อาจารย์ ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยลงบทความเรื่อง พิภพหุ่นยนต์ ในเดลินิวส์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2557 แจกแจงคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ซึ่งคิดว่า เราก็คงได้อ่าน (ในนวนิยายวิทยาศาสตร์) หรือได้ดู (ภาพยนตร์แนวไซไฟ) คงจะพอนึกภาพออกว่าเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหนนะคะ

หุ่นยนต์ หรือ Robot ประเภทนี้มีเครื่องจักรกลหรือมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้ตัดสินใจได้ตัวเอง จึงมีรูปร่างหลายๆ แบบและถูกนำไปใช้งานต่างๆ ที่เห็นกันทั่วไป ก็คือ ประเภทหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้าน หุ่นยนต์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เป็นต้น เช่น R2-D2 จากสตาร์วอร์ส หรือโดราเอมอน ก็เป็นหุ่นยนต์นะคะ หุ่นยนต์จากภาพยนตร์ชุดทรานสฟอร์เมอร์ส ก็ใช่ค่ะ

แอนดรอยด์ หรือ Andriod รูปร่างภายนอกเหมือนมนุษย์มากจนแทบจะแยกไม่ออก แต่ข้างใน คือ เครื่องจักรกลทั้งหมด ที่เห็นจึงเหมือนเป็นมนุษย์ เช่น อาซิโม หรือ C3PO ในสตาร์วอร์ส

อีกคำหนึ่งคือ ไซบอร์ก หรือ Cyborg คือ สิ่งมีชีวิตที่มีเครื่องกลอยู่ในร่างกายเพื่อเพิ่มศักยภาพหรือรักษาโรค ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ ก็คือ ไอ้มดแดง ถ้าเป็นชุดสตาร์วอร์ส ก็คือ ดาร์ท เวเดอร์ อ่านสำนวนมันส์ๆ ของอาจารย์ธงชัย ได้ที่  http://www.dailynews.co.th/it/251300

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. (2557). พิภพหุ่นยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/251300

พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)  โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The  Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

 1. การเชื่อมโยง
 2. การตั้งคำถาม
 3. การสังเกต
 4. การสร้างเครือข่าย
 5. การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม  คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ
– อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก  เป็นต้น
– มองหาปัญหา

ทักษะการหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง หลังจากที่ได้รวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ จากการตั้งคำถามและการสังเกตแล้ว จะหาคำตอบ แนวทางการแก้ไข

หลักในการหาไอเดีย การหาไอเดียที่ดีที่สุด คือ หาไอเดียจำนวนมากและตัดไอเดียที่ใช้การไม่ได้ทิ้ง ดังนั้น ในการระดมสมอง พยายามเสนอไอเดียให้ได้มากที่สุดก่อน ไม่ต้องสนใจคุณภาพของไอเดีย เพราะทุกไอเดียเป็นไปได้เสมอ ให้เขียนทุกไอเดียที่คิดได้ และหาความเชื่อมโยงความคิดซึ่งอาจเกิดจากหลายศาสตร์ หลายวัฒนธรรม สาขาวิชาต่างๆ มาบรรจบกัน (แพร่งความคิด หรือ Intersection) ทำให้เกิดความคิดแปลกใหม่ นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ หรือเกิดจากความคิดที่ผลักดันศาสตร์ไปในทิศทางที่แน่ชัดก่อให้เกิดนวัตกรรมเฉพาะทาง (Directional Innovation) หรือเกิดความคิดหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาบรรจบกันทำให้เกิดเป็นความคิดใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมผสมผสาน (Intersectional Innovation)

ทักษะการทดลองเพื่อทำต้นแบบ หลังจากที่ได้ไอเดีย จะต้องทำไอเดียนั้นมาทดลองสร้างต้นแบบ (Prototype) (ในครั้งนี้ มิได้ฝึกทักษะการทดลอง)

ทักษะการนำเสนอ (การสร้างเครือข่ายหรือปฏิสัมพันธ์) เมื่อได้ต้นแบบแล้ว จะต้องมีทักษะในการนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและคล้อยตามความคิดหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น

ไข้เลือดออก

มาดูวิธีสังเกตอาการ ของไข้เลือดออก และวิธีการดูแลผู้ป่วยกันค่ะ เพื่อสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารัก

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

หรืออ่านให้รู้ลึกมากขึ้นจากหนังสือ โรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกี ของกรมควบคุมโรค

รายการอ้างอิง
ไข้เลือดออก. ใน Facebook [Siriraj Piyamaharajkarun Hospital]. Retrieved November 12, 2015 from https://www.facebook.com/piyamaharajkarun/

กรมควบคุมโรค. (2558). คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกี และโรคไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค, 2558.

บันไดหุ่นดี

นอกจากจะมีหลายๆ มาตรการที่องค์กรหรือหน่วยงานพยายามรณรงค์เพื่อให้บุคลากรประหยัดพลังงาน เช่น

 • เปิดหน้าต่างทุกๆ เช้าวันจันทร์ เพื่อการระบายอากาศก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 15 นาที
 • ลดการใช้พลังงานในช่วงเวลา 18.30-21.30 น. (On Peak)
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา
 • ตั้งโหมด standby คอมพิวเตอร์ 15 นาที พร้อมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักเที่ยง และเมื่อไม่มีการใช้งาน
 • ปิดระบบเครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่างในช่วงเวลา 12.00-13.00 น.

มาตรการหนึ่งที่มักจะเห็น ก็คือ การเชิญชวนให้ขึ้น-ลง บันได แทนการใช้ลิฟต์  มาตรการนี้ นอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟต์แล้ว ได้หุ่นดี และสุขภาพแข็งแรง มาอีกด้วย ห้องสมุดหลายแห่ง ทำตัวเลขแคลอรี่ที่เผาผลาญได้ ติดไว้ที่บันไดแต่ละขั้น กำลังใจมาอีกเพียบ เป็นบันได หุ่นดี มาใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์กันเถอะ

บันไดหุ่นดี

บันไดหุ่นดี

 

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”

หนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” เป็นหนังสือสำคัญยิ่งของจีนชุดหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกล่าวถึงหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่อง  “ไอรัก คืออะไร” [1] หน้า 14 ในหัวข้อ “ดูพิพิธภัณฑ์ของห้องสมุด” ดังนี้

หนังสือ ซื่อคู่ฉวนซู เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้สี่ประเภทของจีน ได้แก่

 1. คัมภีร์ศาสนา หน้าปกสีเขียว เปรียบกับฤดูชุนเทียน (ฤดูใบไม้ผลิ)
 2. คัมภีร์ปรัชญา หน้าปกสีเหลือง เปรียบกับฤดูชิวเทียน (ฤดูใบไม้ร่วง)
 3. คัมภีร์เบ็ดเตล็ด หน้าปกสีเทา เปรียบกับฤดูตงเทียน (ฤดูหนาว)
 4. คัมภีร์ประวัติศาสตร์ หน้าปกสีแดง เปรียบกับฤดูเซี่ยเทียน (ฤดูร้อน)

และหน้า 18 ในหัวข้อ “ดูหนังสือโบราณ”

หนังสือนี้รวมทั้งหมดเป็นพันๆ เล่ม จักรพรรดิ์เฉียนหลงมีพระราชโองการให้รวบรวมเขียนด้วยลายมือทั้งหมด (ทั้งๆ ที่ในเวลานั้นมีการพิมพ์แล้ว) สร้างไว้ 7 ชุด ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่ปักกิ่ง ไต้หวัน และหลานโจว ตอนกบฏไท้เผ็ง ถูกทำลายไป 3 ชุด เมื่อตอนที่กองทัพผสม 8 ชาติเข้าเผาวังหยวนหมิงหยวน ถูกทำลายไปอีกชุดหนึ่ง เขาบอกว่าธรรมดาไม่ให้
คนอื่นดูคัมภีร์นี้ตัวจริง ผู้ที่ต้องการศึกษาต้องอ่านจากไมโครฟิล์ม คนที่จับหนังสือต้องใส่ถุงมือ

จากแผ่นพับแนะนำหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้ข้อมูลของหนังสือ “ซื่อคู่ฉวนซู”  ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจไว้ดังนี้ [2] Continue reading

ไลน์ลวงโลก

แต่ก่อนพวกเราคงได้รับเมลที่ส่งต่อๆ กันมา หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องหลอกลวง หรือเรื่องลวงโลก ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Hoax แต่ปัจจุบันคนไทยใช้ไลน์กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เรื่องหลอกลวงเหล่านี้กระจายทางไลน์มาก ในบทความ เรื่อง ระวังโดนหลอก อ. ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับทางอีเมลหรือไลน์เป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์ ชื่อ www.hoaxes.org, www.Hoaxbusters.org ซึ่งรวบรวมเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วน หรือเข้าไปค้นหาที่ en.wikipedia.org/wiki/List_of_hoaxes ก็จะเห็นหัวข้อเรื่องหลอกลวงต่างๆ ติดตามอ่านวิธีการตรวจสอบได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/358940

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. (2558). ระวังโดนหลอก. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/358940