ไลน์ลวงโลก

แต่ก่อนพวกเราคงได้รับเมลที่ส่งต่อๆ กันมา หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเรื่องหลอกลวง หรือเรื่องลวงโลก ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า Hoax แต่ปัจจุบันคนไทยใช้ไลน์กันอย่างแพร่หลาย ทำให้เรื่องหลอกลวงเหล่านี้กระจายทางไลน์มาก ในบทความ เรื่อง ระวังโดนหลอก อ. ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับทางอีเมลหรือไลน์เป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ โดยค้นหาได้จากเว็บไซต์ ชื่อ www.hoaxes.org, www.Hoaxbusters.org ซึ่งรวบรวมเรื่องหลอกลวงต่าง ๆ ไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วน หรือเข้าไปค้นหาที่ en.wikipedia.org/wiki/List_of_hoaxes ก็จะเห็นหัวข้อเรื่องหลอกลวงต่างๆ ติดตามอ่านวิธีการตรวจสอบได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/358940

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. (2558). ระวังโดนหลอก. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/358940

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s