ไข้เลือดออก

มาดูวิธีสังเกตอาการ ของไข้เลือดออก และวิธีการดูแลผู้ป่วยกันค่ะ เพื่อสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารัก

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

หรืออ่านให้รู้ลึกมากขึ้นจากหนังสือ โรคติดเชื้อเดงกีและโรคไข้เลือดออกเดงกี ของกรมควบคุมโรค

รายการอ้างอิง
ไข้เลือดออก. ใน Facebook [Siriraj Piyamaharajkarun Hospital]. Retrieved November 12, 2015 from https://www.facebook.com/piyamaharajkarun/

กรมควบคุมโรค. (2558). คู่มือวิชาการโรคติดเชื้อเดงกี และโรคไข้เลือดออกเดงกี ด้านการแพทย์และสาธารณสุข. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค, 2558.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s