ยูเนสโก ยกย่อง 2 คนดี เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องคนไทย 2 คน ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 9 มี.ค. 2559

2. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล) ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 100 ปี ชาตกาลในปี 2560

ตั้งแต่ปี 2505 ยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและร่วมฉลองบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่น/เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยรวม 27 รายการ 

รายการอ้างอิง
นงศิลินี โมสิกะ. ประกาศยกย่อง 2 คนไทยเป็นบุคคลสำคัญของโลก. สืบค้นเมื้อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จาก http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/409.html

รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก

100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (2459-2559).  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558. จาก http://puey-ungphakorn.org/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s