ไลไฟ (อีกรอบนึง)

ขอเพิ่มเติมข้อมูลไลไฟ อีกซักวัน นะคะ เพราะอ่านพบ บทความ เรื่อง ไลไฟขย่มไวไฟ ของ อาจารย์ ดร. ยรรยง เต็งอำนวย เขียนถึงในเดลินิวส์ ฉบับวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

ไวไฟ หรือ Wi-Fi ย่อมาจาก Wireless Fidelity เป็นการส่งข้อมูลระหว่าง โน้ตบุ๊กหรือมือถือกับเครือข่าย โดยใช้สัญญาณคลื่นวิทยุ เป็นแบบ “ไร้สาย” (Wireless) แต่ เทคโนโลยียังก้าวไปไม่หยุดยั้ง ระบบแสงไร้สายที่นำมา ใช้แทนไวไฟ เรียกว่า Li-Fi หรือ Light Fidelity อ่านว่า “ไลไฟ” คำว่า “ไล” แปลว่า “ช้า” แปลว่าชีวิตช้าลง สบายขึ้นเมื่อมีเน็ตเร็ว ในห้องทดลองเห็นว่าเร็วได้ถึง 224 กิกะบิตต่อวินาที โหลดหนัง 18 เรื่องได้ในวินาทีเดียว ระบบไลไฟนี้ไม่ได้ใช้เลเซอร์ หันมาใช้ ไฟส่องสว่างแบบแอลอีดี (LED) สั้น ๆ ว่า “เล็ด” โดยเอาวงจรเสริมให้เล็ดกะพริบที่ความถี่สูง เป็นข้อมูลแฝง ไปในไฟส่องสว่าง ด้านเครื่องรับเป็นอะไรก็ได้ที่รับแสงได้ เช่น กล้องมือถือ ศาสตรา จารย์ฮาโรลด์ ฮาส (Prof. Harold Haas) ผู้ประดิษฐ์ไลไฟ ยังเอาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับแปลงแสงสว่างเป็นไฟฟ้า มาใช้รับสัญญาณไลไฟได้ด้วย อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/364767

รายการอ้างอิง

ยรรยง เต็งอำนวย. ไลไฟขย่มไวไฟ.  สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/364767

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s