การใช้แอพสร้างนิสัยใหม่แบบห่วงโซ่

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้นำเสนอเว็บไซต์และแอพที่ใช้หลักการ Don’t break the chain หรือ อย่าทำโซ่ขาด เว็บไซต์คือ dontbreakthechain.com ส่วนแอพบนสมาร์ทโฟนที่ใช้หลักการนี้ก็มีหลายตัว เช่น Don’t break the chain !,Chains.cc, Mychain, Good habits, Seinfeld calendar ลองโหลดมาใช้ดูค่ะ ส่วนหลักการ Don’t break the chain หรือ อย่าทำโซ่ขาด เป็นอย่างไรนั้น อ่านต่อได้ที่ http://www.dailynews.co.th/it/367595

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. 2558. การใช้แอพสร้างนิสัยใหม่แบบห่วงโซ่. สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 จาก http://www.dailynews.co.th/it/367595

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s