การทำงานแบบมะเขือเทศ (โพโมโดโระ)

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้ส่งบทความ เรื่อง  การใช้มะเขือเทศช่วยทำงานในยุคไอที เป็นเทคนิค Pomodoro คือ ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 25 นาที และหยุดพัก 5 นาที ดังนั้น ในเวลา 1 ชั่วโมง เราจะทำงานสองช่วงเวลา และหยุดพักสองครั้ง การตั้งใจจดจ่อทำงานอย่างเต็มที่สลับการหยุดพัก ทำให้สมองได้พักผ่อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ

ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุณาส่งบทความมาลงเพื่อแบ่งปันข้อคิด  เรื่องแรกที่อาจารย์ส่งมา คือ ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น ไม่แน่ใจว่า สมัยนี้จะรู้จักนวนิยายจีน เรื่อง ฤทธิ์มีดสั้น หรือเปล่า แต่เป็นนวนิยายจีนที่ดังมาก  อาจารย์ธงชัย ได้สะท้อนข้อคิดจากตัวละครเรื่องนี้ในมุมมองของการทำงาน ออกมาได้ 3 ประเด็น คือ อาวุธภายนอกไม่สำคัญเท่าผู้ใช้อาวุธ   สร้างแบนด์ประจำตัวและเก่งด้านนั้น และฝึกทักษะสำคัญอยู่เสมอ อ่านเลยค่ะ ข้อคิดสำหรับคนทำงานจากฤทธิ์มีดสั้น อาจารย์ธงชัยเขียนได้สนุกและสาระด้วย

Service Foremost กับโทรศัพท์ห้ามเกิน 2 กริ๊ง

คำว่า Service Foremost และ ห้ามให้โทรศัพท์ดังเกิน 2 กริ๊ง เป็นแนวทางการให้บริการที่อาจารย์ที่เคารพ ท่านหนึ่งให้ไว้ เมื่อตอนที่ได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครให้บริการอินเตอร์เน็ต ตอนนั้น อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นในประเทศไทยใหม่ๆ เป็นของใหม่ทุกคนก็อยากใช้ ทั้งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และมีผู้มาขอดูงานมากมาย

มีทั้งการสอบถามเพื่อขอความรู้ มีทั้งคำถามทีเ่กิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต การต่อโมเด็มไม่ได้ ฯลฯ สารพัดสารเพ ที่ผู้ใช้ต้องการคำตอบหรือข้อแก้สงสัย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่ทราบว่า คนรับโทรศัพท์หัวหมุน ทั้งต้องตรวจสอบปัญหาจากเครื่อง หาข้อมูลให้ หรือตอบคำถามแบบเดิมๆ ให้ข้อมูลแบบเดิมๆ ก็ตาม แต่ 2 สิ่งที่พวกเรามีคือ Service Foremost และหลักในการรับโทรศัพท์ที่ห้ามเกิน 2 กริ๊ง ยังนำมาใช้อยู่ทุกวันนี้ และสามารถไปปรับใช้ได้กับทุกงานบริการ

เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ…

ขออัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งนำมาใช้ได้กับการดำเนินชีวิต การทำงาน ดังนี้

“เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด
แม้ว่าหยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้
เพราะการหยุด
ก็เสมอด้วยการถอยหลัง”

6 เทคนิค ทำงานให้ถูกใจหัวหน้า

ถ้าลองทำตาม 6 วิธีนี้ รับรองงานสำเร็จ และเป็นที่ปลื้มของเจ้านายอย่างแน่นอน

 1. มีการพัฒนาอยู่เสมอ มุ่งหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานเสมอ มีข้อแนะนำใหม่ๆ มาคุยกับหัวหน้า ไม่ละเลยภาพรวมขององค์กร
 2. เป็นเจ้าของ ให้มองในมุมกลับว่า ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ เราอยากได้อะไร คาดหวังอะไร
 3. ไม่มีข้ออ้าง เมื่อตั้งใจทำสิ่งใด ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง และผลักดันให้ถึงที่สุด อย่าหาข้ออ้างให้กับตัวเองซึ่งเป็นเหตุให้งานหยุดชะงัก
 4. มองไปข้างหน้า แบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจน เลือกมองอนาคตมากกว่าปัจจุบัน และอย่าจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด คนที่เป็นเจ้านายหรือหัวหน้า จะรู้สึกสบายใจกว่า หากลูกน้องมีการวางแผนและรู้ทิศทางในการดำเนินงานชัดเจน
 5. อย่ามาพร้อมกับปัญหา ให้มาพร้อมทางแก้ไข คงไม่ดีแน่ถ้าจะหยิบยื่นปัญหาให้เจ้านายบ่อยๆ โดยไม่มีทางเลือกติดตัวไปเลย ให้เวลาตัวเองในการค้นคว้า ใช้ความคิดสร้างสรรค์หาทางออก จำไว้ว่า ปัญหาเกิดขึ้นได้ ให้ถือความผิดพลาดนั้น เป็นครู แต่อย่าเจอครูอย่างนี้บ่อยๆ
 6. ทีมทำงานที่ดี ทุกฝ่ายควรเข้าใจและเข้าขากัน ต้องมีการคุยกันว่า ทำได้หรือไม่ เพราะอะไร ถ้าไม่ได้จะปรับเข้าหากันอย่างไร

 

กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ได้จัด  TSP Talk เรื่อง “กลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรม : Creative Innovation Thinking” โดย อาจารย์ ดร. ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร. ภูมิพร ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation เป็นสูตรจำง่ายๆ ว่า Idea + Know how = Innovation

ดังนั้น เวลาที่จะทำอะไร ต้องเห็นภาพรวม เห็น output สุดท้าย แล้วถึงวางแผนว่าจะต้องเตรียมอะไร ทำอะไรบ้าง ใส่อะไรเข้าไปจึงจะบรรลุภาพรวมหรือ output สุดท้ายนั้นๆ Continue reading

สแควก! (Squawk!) บทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉบับผู้จัดการนกนางนวล

ผู้เขียนเขียนถึงการบริหารงานผ่านนกนางนวลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ดีของผู้จัดการนก นางนวล แต่ก็ยังคิดได้และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่ง ใหญ่ด้วยคุณธรรม 3 ประการ

1. นกนางนวลสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการโฉบเข้าไปจัดการลูกทีมให้อยู่ใน ร่องในรอย แต่ถ้าเป็นผู้จัดการที่เหนือชั้น จะทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยให้มีความแน่ใจว่า มีการกำหนดความคาดหวังอย่างถูกต้องตรงกัน
2. นกนางนวลไม่ค่อยแวะเวียนมาดูแล จึงก่อให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาอย่างมากมาย แต่ผู้จัดการเหนือชั้นจะหมั่นทำการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีอยู่เสมอ
3. ผู้จัดการนกนางนวลบริหารผลงานของทีมด้วยการด่าว่าเกรี้ยวกราด แต่ผู้จัดการที่เหนือชั้นหมั่นแสดงความเห็นเชิงบวกและลบตามสมควร

ความคาดหวังที่ถูกต้องตรงกัน:
ต้องมีการพิจารณาแล้วว่า สิ่งที่ต้องการจากลูกน้องคืออะไร และจะวัดประเมินผลงานของพวกเขาอย่างไรในอนาคต ทำความตกลงและข้อผูกพันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าในอันดี:
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อง สังเกตสิ่งที่ลูกน้องพูดและกระทำ เปิดปากคุยเรื่องงานกันอย่างตรงไปตรงมา การสื่อสารจะเป็นที่เข้าในกันได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นถี่ๆ และใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน

การบริหารผลงาน:
ให้ความสนใจต่อผลงานของลูกน้องทุกคน ชมเชยบ่อยๆ แสดงออกอย่างชัดเจน การบริหารผลงานอย่างสม่ำเสมอด้วยการผลักดัน ด้วยการส่งเสริมความพยายาม หรือการกระทำที่ประสบผลสำเร็จ และคอยปรับการกระทำที่ออกนอกลู่นอกทาง

สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.SeagullManager.com ประกอบด้วยบทความ บททดสอบ ที่ช่วยชี้ให้เห็นว่า คุณจะกลายเป็นนกนางนวลเมื่อไร และมี Goal Tracking System ที่ช่วยคุณวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวเองได้ในคราวเดียวกัน

คน 4 จำพวก

การเรียนรู้เรื่องคนเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะคนก็ยังแบ่งได้เป็น 4 จำพวก และมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ดังนี้ (ประชุมสุข อาชวบำรุง : 2523)

 1. ผู้นำ มีจำนวนน้อย (ประมาณ 5%) มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ และมักมีความรู้สึกพิเศษอยู่เสมอ เป็นผู้วางแนวทาง คนต้นคิด รับผิดชอบ วางมาตรการ สร้างความเชื่อมั่น รักษาอารมณ์ได้ และอำนวยการให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้
 2. ผู้รับผิดชอบ (ประมาณ 25-30%) เป็นพวกที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ที่จะมอบหมายให้ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ ให้การสนับสนุน และช่วยเป็นปากเป็นเสีียงให้ได้ เป็นหมู่คนที่น่านิยมมากที่สุด
 3. ผู้คล้อยตาม (ประมาณ 45%) เป็นหมู่ใหญ่ที่สุด เป็นผู้ที่จะตอบสนองการชักชวนต่่างๆ มากบ้าง น้อยบ้างตามสมควร
 4. ผู้เฉื่อยชา (The inert fifth) มีอยู่ประมาณ 20% จัดเป็นพวกตกค้าง (Resideum) ไม่ว่าจะหาวิธีชักชวนอย่างไร ไม่ว่าหลักการจะถูกต้องเพียงไร พวกนี้ไม่มีวันร่วมมือ

รายการอ้างอิง:

ประชุมสุข อาชวบำรุง.”เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคนในการหาทุน” หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ศาตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

คุณมีนิสัยอย่างไร??? ในที่ทำงาน

บางทีนิสัยของพนักงานหรือเพื่อนร่วมงาน อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกมองทั้งในแง่บวกและแง่ลบได้ ลองดูนิสัยบางอย่างต่อไปนี้นะคะ

 •  เงียบ ไม่พูดไม่จา แสดงว่า เป็นคนชอบฟังมากกว่าพูด มีสมาธิในการทำงาน แต่อาจถูกคิดว่า คุณอารมณ์ไม่ดีและเข้าใจยาก
 • มีเพื่อนมาก แสดงว่า เป็นคนมองโลกในแง่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่อาจถูกมองว่า คุณเอาเวลาไปยุ่งเรื่องคนอืนมากไป เสียเวลาทำงานเปล่า
 • เสียสละ แสดงว่า คุณเหมาะกับการทำงานเป็นทีม แต่เพื่อนอาจโยนงานทุกอย่างให้รับผิดชอบคนเดียว เพราะคุณไม่เคยปฏิเสธ
 • กล้าพูด ตรงไปตรงมา หลายคนชอบฟังการแสดงความคิดเห็นของคุณ แต่อาจทำให้คนอื่นรู้สึกลำบากใจ และการพูดตรงๆ อาจสร้างความเจ็บปวดใหคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ
 • ชอบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ แสดงว่า คุณเป็นคนน่าไว้ใจและเชื่อถือได้ แต่ถ้าคุณเคร่งครัดมากไป เพื่อนอาจจะมองว่า คุณไม่มีน้ำใจ

 

คุณเป็นผู้ฟังที่ดี…???

การเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ใช่ ฟัง..อย่างเดียว ผู้ฟังที่ดีต้องรู้จักเลือกฟังอย่างฉลาด ด้วยวิธี…

 • เลือกฟังเฉพาะจุดสำคัญของเรื่อง (Maintain focus) รู้จักฟังเฉพาะที่เป็นจุดสำคัญ ไม่ใช่เก็บรายละเอียดที่ไม่มีประโยชน์ การจ้องตาผู้พูด จะแสดงถึงความใส่ใจ และสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผู้พูดๆ ออกมาจากใจจริงหรือไม่
 • ไม่ตัดสินใจแทนผู้อื่น (Listening is not arguing) ไม่ควรตัดสินใจแทนผู้อื่น โดยเฉพาะถ้าเพื่อนมาปรับทุกข์ การฟังที่ดีควรรู้จักแยกแยะเรื่องเขาเรื่องเรา เพราะไม่มีใครสามารถตัดสินชะตาชีวิตแทนใครได้
 • ย้ำถึงสิ่งที่ผู้พูดไปแล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Repeat afterward) การฟังในที่ประชุม นอกจากจะต้องฟังอย่างตั้งใจ ยังต้องทบทวนและทำความเข้าใจกับผู้พูด เพื่อย้ำให้ชัดเจนว่าเข้าใจตรงกัน
 • เลือกที่จะอยากฟัง (Choose to listen) ถ้าัยังไม่พร้อมที่จะฟัง หรือเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ สามารถบอกปฏิเสธได้โดยอาจให้เหตุผลว่า พร้อมที่จะฟังหากมีเวลาว่าง แต่ถ้าผู้พูดอยากจะพูด ให้สรุปรวบยอดแต่เฉพาะใจความสำคัญ