ว่ากันด้วยเรื่อง “ของว่าง”

เมื่อเสนอความคิดว่าจะประชุมผู้บริหารชุดใหม่ เลยขอให้มีการรับประทานของว่างกันด้วย ทำให้เกิดเป็นการบ้านกันในหมู่พวกเราว่า คำว่า “ของว่าง” นั้น มีที่มา หรือมีความหมายกันอย่างไร

หาข้อมูลจากพจนานุกรม ก็จะได้แต่ความหมายว่า ของกินนอกเวลากินอาหารตามปกติ มักกินในเวลาบ่าย อาหารว่าง ก็ว่า ราชาศัพท์ว่า เครื่องว่าง Continue reading

สาร สาส์น ใช้อย่างไรกันแน่

เห็นว่า มีการใช้คำว่า สาร และ สาส์น คลาดเคลื่อนกันอยู่  เช่น มีข้อความสื่อสารของผู้บริหารไปยังพนักงานในองค์กร  หรือการมีข่าวสารแจ้งไปยังผู้คนทั่วๆ ไป  แต่ใช้คำว่า “สาส์น” เพราะเข้าใจว่า น่าจะต้องเป็นคำว่า “สาร” มากกว่า  จึงต้องอาศัยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นข้อมูลอ้างอิง ว่าควรใช้คำใดกันแน่ Continue reading