มารยาทในการรับโทรศัพท์

ในการปฏิบัติงาน มักจะมีชาวต่างประเทศติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์อยู่เสมอ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินจะปฏิบัติตัวอย่างไร ติดตามอ่านได้จากบทความเรื่อง  Office telephone manners ซึ่งมีจำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  และ  ตอนที่ 2