มารยาทในการรับโทรศัพท์

ในการปฏิบัติงาน มักจะมีชาวต่างประเทศติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์อยู่เสมอ สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นชินจะปฏิบัติตัวอย่างไร ติดตามอ่านได้จากบทความเรื่อง  Office telephone manners ซึ่งมีจำนวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  และ  ตอนที่ 2  

การเขียนอีเมล

การเขียนอีเมลอย่างเป็นทางการเขียนอย่างไร การเขียนอีเมลในธุรกิจและการเขียนจดหมายทางธุรกิจต่างกันอย่างไร  โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry จากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถอ่านแนวทางการเขียนได้ที่

– What is the difference between a business letter and a business email?

– Office  emails should be different from personal emails

แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ (Guide to Basic English)

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้นำเสนอบทความแนะนำการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ คุณ Benjamin Ivry ติดตามอ่านวิธีการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาจาก บทความในชุด Guide to Basic English

How to use the semicolon
How to use the comma
The difference between staff and staffer
 Writing numbers in English
– When to use less and when to use fewer
 When to use I or me
 Tongue twisters and English pronunciation
 When to use “other” and “another.”

มารยาทและข้อควรปฏิบัติในการพูดทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่บทความ เรื่อง Office Telephone Manners โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เดียวสำหรับคนไทยในการที่จะต้องรับโทรศัพท์ชาวต่างประเทศ ขอแนะนำ ให้อ่านค่ะ อ่านสนุก เบาๆ แต่ได้สาระค่ะ ตอนที่ 1  และ ตอนที่ 2

Writing numbers in English

ขอแนะนำบทความ Writing numbers in English หรือการเขียนตัวเลขในภาษาอังกฤษ โดยคุณ Benjamin Ivry ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้แนะนำการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อต้องมีตัวเลขอยู่ในประโยค  เป็นความรู้ ที่น่าติดตามอ่านทีเดียวค่ะ ที่ http://main.library.tu.ac.th/km/?p=5430 และติดตามอ่านสาระความรู้อื่นๆ อีกได้ที่ Blog KM ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://main.library.tu.ac.th/km