คำคม ในแวดวงห้องสมุด บรรณารักษ์ และความรู้

ค้นข้อมูลไปเรื่อยๆ ตอนแรกว่าจะหาเกี่ยวกับอารมณ์ขันของบรรณารักษ์ หรือเหตุการณ์ขำๆ ในห้องสมุด มากกว่า เพราะห้องสมุด และบรรณารักษ์ เป็นเชิงสัญลักษณ์ในด้านการห้ามส่งเสียงดัง หรือเป็นสถานที่ห้ามส่งเสียงดัน แม้ว่า ปัจจุบันห้องสมุดจะมีการปรับสภาพแวดล้อมเป็นโซนที่ใช้เสียงดังได้จากเดิม มีส่วนรับประทานอาหารได้อยู่บ้างก็ตาม

แต่ค้นไปค้นมา ไปเจอคำคมที่มีผู้พูดถึงห้องสมุด บรรณารักษ์ และเรื่องความรู้ ไว้หลายเว็บไซต์ทีเดียว เช่น

 • Quotations about libraries ใน Welcome to the Quotes Garden ! เข้าถึงได้ที่   http://www.quotegarden.com/libraries.html  ตัวอย่างเช่น
  When I got my library card, that’s when my life began.  ~Rita Mae Brown
  If you have a garden and a library, you have everything you need.  ~Cicero
 • Chicago Public Library Foundation เข้าถึงได้ที่ http://www.cplfoundation.org/site/DocServer/quotes.pdf?docID=221 ตัวอย่างเช่น
  – I’d be happy if I could think t hat the role of the library was  sustained and even enhanced in the age of the computer.”—Bill Gates
 • IFLA จาก Quotations bout Libraries and Librarians: Subject List เข้าถึงได้ที่ http://archive.ifla.org/I/humour/subj.htm ตัวอย่างเช่น
  – A university is just a group of buildings gathered around a library
  — Shelby Foote
 • Top Ten Quotations about Libraries, Books and Knowledge เข้าถึงได้ที่ http://www.love-funny-quotes.com/2010/12/top-ten-quotations-about-libraries.html ตัวอย่างเช่น
  – “When I read about the way in which library funds are being cut and cut, I can only think that … society has found one more way to destroy itself.”
  Isaac Asimov
 • Council for Library and Information Development Nepal รวบรวม Famous Library Quotes เข้าถึงได้ที่  http://clidnepal.org.np/content/famous-library-quotes.html ตัวอย่างเช่น
  – The true university these days is a collection of books.- Thomas Carlyle
 • Library quotes จาก http://thinkexist.com/quotes/with/keyword/library/ ตัวอย่างเช่น
  – “Knowing I loved my books, he furnished me,
  From mine own library with volumes that
  I prize above my dukedom.” – William Shakespeare
 • จาก http://marylaine.com/exlibris/cool.html ตัวอย่างเช่น
  – Google doesn’t try to force things to happen their way. They try to figure out what’s going to happen, and arrange to be standing there when it does. That’s the way to approach technology– and as business includes an ever larger technological component, the right way to do business. — Paul Graham. “Web 2.0.” November, 2005. http://www.paulgraham.com/web20.html
 • จาก http://www.goodreads.com มีการรวบรวมคำคมทั้งบรรณารักษ์ และห้องสมุด แยก page ออกจาก คำคมเกี่ยวกับห้องสมุดอยู่ที่ http://www.goodreads.com/quotes/tag/libraries?page=1 ส่วนคำคมเกี่ยวกับบรรณารักษ์อยู่ที่ https://www.goodreads.com/quotes/tag/librarians เว็บไซต์มีรูปภาพของคนพูดประกอบไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น
  – “In a good bookroom you feel in some mysterious way that you are absorbing the wisdom contained in all the books through your skin, without even opening them.”
  ― Mark Twain
 • Library Quotes จาก http://www.ilovelibraries.org/libraryquotes/libraryquotes เว็บนี้เป็นฐานข้อมูลเลยทีเดียวสนใจติดตามอ่านกันได้เลยค่ะ จะพยายามรวบรวมคำคมเหล่านี้ไว้บ้าง ท่านใดพบคำคมใด มาแบ่งปันกันนะคะ