คิดด้วยภาพ

การนำเสนอด้วยภาพ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะถ่ายทอดความคิดของผู้นำเสนอออกไปถึงผู้รับฟัง ผู้อ่าน เห็นและเข้าใจความคิดที่ผู้พูดหรือผู้นำเสนอต้องการสื่อสารออกไป แต่การนำเสนอด้วยภาพ จะต้องถูกกรองด้วยการคิดด้วยภาพ การคิดและนำเสนอด้วยรูปภาพ ทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเข้าใจง่าย

หนังสือ เรื่อง คิดด้วยภาพ หรือ Think in Pictures ให้แนวคิดพื้นฐานในการคิดด้วยภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำว่า ควรจะใช้เครื่องหมายแต่ละชนิดแทนความสัมพันธ์แบบใด พร้อมนำเสนอและสื่อสารความคิดในการทำงานด้วยรูปภาพที่มีประสิทธิภาพ

การคิดด้วยภาพ

การคิดด้วยภาพ

คิดด้วยภาพ หรือ ชื่อในภาษาญี่ปุ่น ว่า Zukai Suru Shikoho เขียนโดย นิชิมูระ คัตสึมิ แปลและเรียบเรียงโดย ประวัติ เพียรเจริญ  น่าหามาอ่านเพื่อจะได้แนวทางในการนำเสนอที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น