6 เทคนิค ทำงานให้ถูกใจหัวหน้า

ถ้าลองทำตาม 6 วิธีนี้ รับรองงานสำเร็จ และเป็นที่ปลื้มของเจ้านายอย่างแน่นอน

  1. มีการพัฒนาอยู่เสมอ มุ่งหาโอกาสใหม่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานเสมอ มีข้อแนะนำใหม่ๆ มาคุยกับหัวหน้า ไม่ละเลยภาพรวมขององค์กร
  2. เป็นเจ้าของ ให้มองในมุมกลับว่า ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการ เราอยากได้อะไร คาดหวังอะไร
  3. ไม่มีข้ออ้าง เมื่อตั้งใจทำสิ่งใด ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง และผลักดันให้ถึงที่สุด อย่าหาข้ออ้างให้กับตัวเองซึ่งเป็นเหตุให้งานหยุดชะงัก
  4. มองไปข้างหน้า แบ่งสัดส่วนการทำงานให้ชัดเจน เลือกมองอนาคตมากกว่าปัจจุบัน และอย่าจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด คนที่เป็นเจ้านายหรือหัวหน้า จะรู้สึกสบายใจกว่า หากลูกน้องมีการวางแผนและรู้ทิศทางในการดำเนินงานชัดเจน
  5. อย่ามาพร้อมกับปัญหา ให้มาพร้อมทางแก้ไข คงไม่ดีแน่ถ้าจะหยิบยื่นปัญหาให้เจ้านายบ่อยๆ โดยไม่มีทางเลือกติดตัวไปเลย ให้เวลาตัวเองในการค้นคว้า ใช้ความคิดสร้างสรรค์หาทางออก จำไว้ว่า ปัญหาเกิดขึ้นได้ ให้ถือความผิดพลาดนั้น เป็นครู แต่อย่าเจอครูอย่างนี้บ่อยๆ
  6. ทีมทำงานที่ดี ทุกฝ่ายควรเข้าใจและเข้าขากัน ต้องมีการคุยกันว่า ทำได้หรือไม่ เพราะอะไร ถ้าไม่ได้จะปรับเข้าหากันอย่างไร

 

สแควก! (Squawk!) บทเรียนความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ฉบับผู้จัดการนกนางนวล

ผู้เขียนเขียนถึงการบริหารงานผ่านนกนางนวลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝูง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ไม่ดีของผู้จัดการนก นางนวล แต่ก็ยังคิดได้และยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้นำที่ยิ่ง ใหญ่ด้วยคุณธรรม 3 ประการ

1. นกนางนวลสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการโฉบเข้าไปจัดการลูกทีมให้อยู่ใน ร่องในรอย แต่ถ้าเป็นผู้จัดการที่เหนือชั้น จะทำให้ทุกคนมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น โดยให้มีความแน่ใจว่า มีการกำหนดความคาดหวังอย่างถูกต้องตรงกัน
2. นกนางนวลไม่ค่อยแวะเวียนมาดูแล จึงก่อให้เกิดปัญหาวุ่นวายตามมาอย่างมากมาย แต่ผู้จัดการเหนือชั้นจะหมั่นทำการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีอยู่เสมอ
3. ผู้จัดการนกนางนวลบริหารผลงานของทีมด้วยการด่าว่าเกรี้ยวกราด แต่ผู้จัดการที่เหนือชั้นหมั่นแสดงความเห็นเชิงบวกและลบตามสมควร

ความคาดหวังที่ถูกต้องตรงกัน:
ต้องมีการพิจารณาแล้วว่า สิ่งที่ต้องการจากลูกน้องคืออะไร และจะวัดประเมินผลงานของพวกเขาอย่างไรในอนาคต ทำความตกลงและข้อผูกพันในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าในอันดี:
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อง สังเกตสิ่งที่ลูกน้องพูดและกระทำ เปิดปากคุยเรื่องงานกันอย่างตรงไปตรงมา การสื่อสารจะเป็นที่เข้าในกันได้ก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นถี่ๆ และใช้ภาษาที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน

การบริหารผลงาน:
ให้ความสนใจต่อผลงานของลูกน้องทุกคน ชมเชยบ่อยๆ แสดงออกอย่างชัดเจน การบริหารผลงานอย่างสม่ำเสมอด้วยการผลักดัน ด้วยการส่งเสริมความพยายาม หรือการกระทำที่ประสบผลสำเร็จ และคอยปรับการกระทำที่ออกนอกลู่นอกทาง

สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.SeagullManager.com ประกอบด้วยบทความ บททดสอบ ที่ช่วยชี้ให้เห็นว่า คุณจะกลายเป็นนกนางนวลเมื่อไร และมี Goal Tracking System ที่ช่วยคุณวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลง และทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของตัวเองได้ในคราวเดียวกัน

คน 4 จำพวก

การเรียนรู้เรื่องคนเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะคนก็ยังแบ่งได้เป็น 4 จำพวก และมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ดังนี้ (ประชุมสุข อาชวบำรุง : 2523)

  1. ผู้นำ มีจำนวนน้อย (ประมาณ 5%) มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ และมักมีความรู้สึกพิเศษอยู่เสมอ เป็นผู้วางแนวทาง คนต้นคิด รับผิดชอบ วางมาตรการ สร้างความเชื่อมั่น รักษาอารมณ์ได้ และอำนวยการให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้
  2. ผู้รับผิดชอบ (ประมาณ 25-30%) เป็นพวกที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ที่จะมอบหมายให้ดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้ ให้การสนับสนุน และช่วยเป็นปากเป็นเสีียงให้ได้ เป็นหมู่คนที่น่านิยมมากที่สุด
  3. ผู้คล้อยตาม (ประมาณ 45%) เป็นหมู่ใหญ่ที่สุด เป็นผู้ที่จะตอบสนองการชักชวนต่่างๆ มากบ้าง น้อยบ้างตามสมควร
  4. ผู้เฉื่อยชา (The inert fifth) มีอยู่ประมาณ 20% จัดเป็นพวกตกค้าง (Resideum) ไม่ว่าจะหาวิธีชักชวนอย่างไร ไม่ว่าหลักการจะถูกต้องเพียงไร พวกนี้ไม่มีวันร่วมมือ

รายการอ้างอิง:

ประชุมสุข อาชวบำรุง.”เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคนในการหาทุน” หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ศาตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

เทคนิคการมอบหมายงาน

20100606-DelegatingWork

เนื้อหาเป็นแนวทางได้ เลยอยากแนะนำ อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาๆ สำหรับคนอื่น แต่ให้ข้อคิดสำหรับหัวหน้ามือใหม่อย่างเรา

เทคนิคการมอบหมายงาน (Delegating work : expert solutions to every to every day challenges) เขียนโดย Thomas L. Brown (โทมัส แอล บราวน์) แปลโดย นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์  เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ หลักการพื้นฐานของการมอบหมายงาน  แนวทางของการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล การเตรียมตัวมอบหมายงาน  การดำเนินการมอบหมายงาน การติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายไปแล้ว เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน เครื่องมือสำหรับการมอบหมายงาน ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายงาน