SOPAC หรือ Social Online Public Access Catalog ลูกเล่นของ OPAC รุ่นใหม่

ขณะที่ห้องสมุดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ด้วยการใช้ Blog หรือ Social network อื่นๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบห้องสมุดนั้น ในส่วนของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ก็ได้มีการนำเว็บ 2.0 มาผนวกกับ OPAC หรือ Online Public Access Catalogs (พูดภาษาง่ายๆ ก็เป็นหน้าจอการสืบค้นที่ผู้ใช้ค้นหาหนังสือในห้องสมุด แล้วก็แสดงรายการของหนังสือออกมานั่นแหละ) โดยเฉพาะในส่วนของหัวเรื่อง ซึ่งบรรณารักษ์จะมีกำหนดหัวเรื่องตามคู่มือของหัวเรื่อง ซึ่งก็ไม่ค่อยจะตรงกับคำที่ผู้ใช้ ใช้เป็นคำค้น จึงมีความพยายามที่จะให้หัวเรื่องเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคำที่ผู้ใช้สืบค้น เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Wisdom of the Crowd เพื่อเพิ่มความสามารถและคุณค่าของ OPAC
Continue reading

Libraries using LibraryThing for Libraries

LTFL หรือ Libraries using LibraryThing for Libraries เป็นกลุ่มห้องสมุดที่ใช้ LibraryThing เพิ่มเข้ามาในระบบ OPAC ทำให้ระบบ OPAC มีลูกเล่นมากขึ้น ตอนนี้มี 3 ลูกเล่น แบ่งเป็น CE RE SB

CE (Catalog Enhancements) มีการเพิ่ม Tag ที่ผู้ใช้ add เข้าไปและเชื่อมโยงไปถึงหนังสือที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน

RE (Reviews Enhancements) เพิ่มการวิจารณ์หนังสือแต่ละเล่มเข้าไป และมีการให้คะแนน หรือให้จำนวนดาวของหนังสือเข้าไปด้วย

SB (Shelf Browse Enhancement) มีการเรียกดูรายการหนังสือแบบ Virtual Shelf น่าดึงดูดใจทีเดียว

เข้าไปศึกษาดูตัวอย่างดังกล่าวได้ที่ http://www.librarything.com/wiki/index.php/LTFL:Libraries_using_LibraryThing_for_Libraries นะคะ จะเห็นว่า Library 2.0 เข้าไปอยู่ในส่วนของ Cataloging ของห้องสมุดของคุณได้ชัดเจนทีเดียวค่ะ

ทักษะและศักยภาพที่บรรณารักษ์ (ควร) มี??

คงจะเป็นบรรณารักษ์ยุค 2.0 หรือ Librarian 2.0 ให้สมกับเป็นยุค Web 2.0 ที่บรรณารักษ์ควรจะมีทักษะหรือศักยภาพ ลองสำรวจดูนะคะ ว่าจะต้องมีทักษะ/ศักยภาพอะไรบ้าง

  • ทักษะทางเทคโนโลยี
  • ทักษะการให้บริการผู้ใช้
  • เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
  • มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวในนวัตกรรมใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีทักษะในการสอน
  • มีทักษะในการสืบค้น
  • มีทักษะเรื่องการตลาด

อ่านแล้วยังไม่มีข้อไหนบ้างเอ่ย