การประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6

จากการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ครั้งที่ 6 หรือ  6th APRC Membership Conference(2014) หรือ  OCLC 6th Asia Pacific Regional Council 2014 Membership Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  13-14 ตุลาคม 2557 ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Collaboration in the Asia Pacific Century” นั้น มีหลายประเด็นที่วิทยากรพูดถึง และคิดว่าน่าสนใจ ขอนำมาแลกเปลี่ยนดังนี้ค่ะ

 • Current Status and Future of Science and Technology Information Service in Korea : KISTI Service 3.0 (by Dr. Hee Yoon Choi, Director General, Information Service Center, KISTI)
  พุดถึงภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ใน KISTI (Korea Institute of Science and Technology Information) ที่ต้องพัฒนาคุณค่าเพื่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (ที่เป็นทั้งผู้บริหารที่ต้องวางแผน นักวิจัย ฯลฯ) ของแต่ละหน่วยงาน โดยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นแนวโน้มต่างๆ   พูดโดยสรุปก็คือ Contents + Service = Customers เสริมคุณค่าทางด้านเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
 • How to collect and distribute thesis and dissertations by using dCollection system (by Yung Heun (Edmund) Pae Principal Researcher, Higher Education Information Academic Research Information Division KERIS (Korea Education & Research Information Service)
  หัวข้อนี้ น่าสนใจตรงประเด็นของการส่งวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์นั้น มีกระบวนทำเป็น Creative Commons และให้นักศึกษาตัดสินใจว่าจะเปิดเผยหรือไม่
 • Understanding the collective collection (by Lorcan Dempsey, OCLC Vice President, Office of Research and Chief Strategist)
  พูดถึงเรื่อง Collective collection และได้กล่าวถึงหนังสือ เรื่อง Understanding the Collective Collection: Towards a System-wide Perspective on Library Print Collections
 • Collaborative management of institutional assets: The University of Hong Kong’s CRIS (by David Palmer, Associate Librarian for Digital Strategies, The University of Hong Kong)
  เป็นสถาบันที่เห็นพัฒนาการของการทำเป็น IR อย่างต่อเนื่องและดีมากๆ นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ที่เริ่มทำ IR (ด้วย DSpace) จนปัจจุบันพัฒนาการเป็น Current Research Information System (CRIS) เน้นความเชื่อมโยงของข้อมูลนักวิจัย องค์กร ผลงานทางวิชาการ วิจัย ใช้ Bibliometrics เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในระดับนักวิจัย บทความในวารสาร และวารสารแต่ละชื่อ พัฒนาโดย CINECA (ประเทศอิตาลี)
  ติดตามตัวอย่างจากประวัติของวิทยากรดูได้ค่ะ http://hub.hku.hk/handle/10722/205675

สำหรับการประชุมเครือข่ายห้องสมุดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกของ OCLC ที่ผ่านมา มีดังนี้

 • 1st APRC Membership Conference (2009) ที่ปักกิ่ง, จีน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2552มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 101 คน
 • 2nd APRC Membership Conference (2010) จัดขึ้นที่ Waseda University, โตเกียว, ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 115 คน
 • 3rd APRC Membership Conference (2011) จัดขึ้นที่ National Taiwan University, ไทเป, ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 180 คน
 • 4th APRC Membership Conference (2012) จัดขึ้นที่ National Library of Malaysia, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 291 คน
 • 5th APRC Membership Conference (2013) จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 340 คน
 • 7th APRC Membership Conference (2015) กำหนดจะจัดให้มีขึ้นที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย