เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวทีเพื่อคนตาบอด ที่คนตาดีต้องดู

ได้รับคำชวนของเพื่อนรุ่นน้อง คือ อ๋อ ให้มาดูละครเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยทางโทรศัพท์ โดย The Blind’s Theater Thailand ตอบรับคำชวน เพราะหน่วยงานของน้องอ๋อ คือ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้

ใบโฆษณาบอกว่า เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวที 6 มิติ เพื่อคนตาบอด เป็นรอบบ่ายสองโมง ที่ห้องนิทรรศการชั้น 5 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี

20140518-The-Blind                                           ใบโฆษณาละคร เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย

จากสูจิบัตรของงานให้ข้อมูลไว้ว่า เรื่องเล่าจากหิ่งห้อย ละครเวทีที่คนตาดีและคนตาบอดควรดูร่วมกัน “ถ้าหลับตา…เราจะเห็นอะไร” แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ ญี่ปุ่นเรือ่ง สุสานหิ่งห้อย โดย อิซะโอะ ทะกะฮะตะ และ บทเพลง นิทานหิ่งห้อย โดย คุณประภาส ชลศรานนท์

เรื่องย่อมีอยู่ว่า เมื่อความงามจากแสงหิ่งห้อยจุดประกายแห่งความหวังให้แก่ใครสักคน บางคนเลือกจะกักขังความหวัง หรือบางคนเลือกที่จะปล่อยความหวังให้โบยบิน ไปตามธรรมชาติ คุณต้องเลือกที่จะเข้าใจความงามของธรรมชาติอันมีการเกิดดับเป็นธรรมดา หรือเลือกที่จะกักขังความงามแห่งความจริง สิ่งเหล่านี้ มนุษย์ทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะเลือกมองความงาม ตามความเชื่อของตนเอง

Continue reading