ระลึกถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน

ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน ด้วยความตกใจ เพราะยังได้ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนสิงหาคม ไม่เห็นอาจารย์มีอาการของความเจ็บป่วยแต่อย่างใด วันนั้น มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวค่อนข้างนานกว่าทุกครั้ง เพราะส่วนใหญ่ กรรมการแต่ละท่าน บางทีก็มาเข้าประชุมแบบไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไรนัก เข้าห้องประชุมต่างคนต่างทำความเคารพกัน แล้วก็ทำหน้าที่ในการประชุมกันต่อ เห็นการทำหน้าที่เป็นกรรมการของอาจารย์แล้วคิดในใจว่า ขอเอาอาจารย์เป็นตัวอย่าง เพราะอาจารย์ศึกษาข้อมูลหรือเรียกว่า ทำการบ้านจากรายงานการประชุมที่ส่งไป เสนอความคิดเห็น ชี้แนะ ทุกครั้งในการประชุม อาจารย์จะมีคำแนะนำ และความคิดเห็นดีๆ เสมอ และมักจะเป็นมุมที่ เด็กอย่างเราคิดไม่ถึง และนำสิ่งที่อาจารย์เสนอมาคิดต่อภายหลังอยู่เสมอ นอกจากการติดตามอ่านผลงานของอาจารย์ในประชาคมวิจัย ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์เป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากร่วมเป็นกรรมการประจำสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยกันแล้ว ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์ในคณะทำงานฐานข้อมูลวิจัยที่กำลังดำเนินการ หรือ On Going จากการทำงานฐานข้อมูลวิจัยชุดใหญ่ที่เรียกง่ายๆ ว่า TNRR อาจารย์ได้รับมอบหมายเป็นประธานในคณะกรรมการชุดดังกล่าว (เนื่องจาก สกว. เป็นเจ้าภาพคณะทำงานชุดนี้)  พวกเราซึ่งเป็นกรรมการ ไม่เป็นระเบียบต่างก็เสนอความคิดเห็น กันระงมไปหมด อาจารย์เห็นว่าถ้าปล่อยให้ต่างคนต่างพูด จะทำให้การประชุมไม่ประสบความสำเร็จเป็นแน่ เพราะฟังกันไม่รู้เรื่อง อาจารย์ได้ให้พวกเรา ยกมือก่อนจะพูด เพื่อจะได้ฟังกันได้อย่างชัดเจน ทุกคนเคารพกติกา อาจารย์พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นครู สอนเด็ก เตือนเด็ก ให้เป็นระเบียบ และมีโอกาสร่วมประชุมกับอาจารย์ในอีกหลายคณะที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลวิจัยไทย อาจารย์เล่าประวัติของการทำฐานข้อมูลวิจัยไทย ตั้งแต่ version ที่ 1 ผ่าน และเปลี่ยนมาหลายมือ หลาย version จนปัจจุบันน่าจะเป็น version ที่ 4 อาจารย์เล่าโดยละเอียดว่า ชุดนั้น ใครทำอะไร ทำให้คนที่เริ่มเข้ามาทำงานเรื่องนี้ รู้ประวัติและที่มาของฐานข้อมูลวิจัยนี้มากขึ้นก็เพราะอาจารย์กรุณาเล่าให้ในที่ประชุมฟัง

อ่านหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ของอาจารย์ ยิ่งทำให้ระลึกได้ว่า เคยได้ยินชื่ออาจารย์มาตั้งแต่ตอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะจำได้ว่า ตอนนั้นติดต่อกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมีเครื่องชื่อ sritrang และเริ่มคลับคล้ายคลับคลาว่า อาจารย์ที่อยู่ทาง มอ.นั้น คือ อาจารย์วุฒิพงศ์

แม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับอาจารย์ แต่ขอเขียนด้วยความระลึกถึงและด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ